Verplichting energielabel voor bedrijfspanden 

Een energielabel is steeds vaker verplicht voor bedrijven. 

EnergielabelC verplicht voor kantoren

Voor kantoren groter dan 100 m2 is het vanaf 1 januari 2023 verplicht om minimaal energielabel-C te hebben. De regel is streng. Want als u er niet aan voldoet, mag u uw pand niet meer als kantoor gebruiken. 1-2-3 Zon&Energie helpt u graag met het realiseren van een beter Energielabel en helpt u graag met de subsidieaanvraag.

Zakelijk Zonnepanelen MKB 

Wilt u zonnepanelen zakelijk aanschaffen? Als ondernemer levert investeren in zonnepanelen vaak een rendement op van boven de 16%. Een slimme investering, want u bespaart op energiekosten en bent bovendien direct Duurzaam Maatschappelijk Verantwoord aan het ondernemen.  

Zonnepanelen zakelijk aanschaffen
Overweegt u om zonnepanelen zakelijk aan te schaffen voor uw bedrijf? Dan brengt dit automatisch een aantal (fiscale) voordelen met zich mee:

  • Zonnestroom is tegenwoordig goedkoper dan grijze stroom en snel terugverdiend
  • Subsidie op de investering EIA en KIA
  • Duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Een energielabel verhogen voor de komende wetgeving van 2023

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsaftrek staat ook wel bekend als investeringsaftrek. Met deze regeling kun je tot 28% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De exacte hoogte van de aftrek is wel afhankelijk van andere investeringen in hetzelfde jaar. Voor de kleinschaligheidsaftrek hoef je niets te doen, behalve de factuur van je zonnepanelen te bewaren. Je boekhouder doet de rest.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Onder bepaalde voorwaarden mag je meer dan 45% van je investeringskosten in zakelijke zonnepanelen aftrekken van je fiscale winst. Je moet dan wel minimaal 15kW aan piekvermogen hebben, maar een aansluiting van minder dan 3 x 80 ampère. Je vraagt de regeling aan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Na goedkeuring pas je de EIA toe in je jaarlijkse aangifte. Wij helpen u graag.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Met de MIA-regeling mag je tot 36% van je investeringskosten in zakelijke zonnepanelen aftrekken van je fiscale winst. Zakelijke zonnepanelen moeten wel op de zogenaamde ‘Milieulijst’ staan, maar dat is tot nu toe elk jaar zo geweest. Je kan alleen gebruikmaken van de MIA als je minimaal € 2500,- per jaar investeert, en de aanschaf van zonnepanelen binnen 3 maanden bij het RVO meldt.

Scope 12 inspectie

SCIOS Scope 12 is de inspectie voor zonnepanelen. De inspectie is samengesteld door het Verbond van Verzekeraars samen met deskundigen uit de branche. Voorheen werden er veel verschillende keuringen uitgevoerd door bedrijven. De te keuren punten waren niet vastgelegd waardoor de keuringen sterk konden verschillen per bedrijf. De Scope 12 inspectie daarentegen heeft vaste punten die geïnspecteerd moeten worden en die gelden voor elk bedrijf die de inspectie uitvoert. 

De Scope 12 biedt twee inspecties aan de eerste bijzondere inspectie (EBI) en de periodieke inspectie (PI). De EBI is altijd noodzakelijk als de pv-installatie nog niet geïnspecteerd is. De PI inspectie vindt elke 3 tot 5 jaar plaats.

Nadat de zonnepanelen zijn geïnspecteerd kan de installatie worden geregistreerd in het SCIOS Scope 12 register. Daarmee is de PV-Installatie toegankelijk voor verzekeraars en kunnen verzekeraars beoordelen of de zonnepanelen verzekerbaar zijn.