Solliance test nieuw dubbelzijdig en flexibel zonnepaneel

Solliance test nieuw dubbelzijdig en flexibel zonnepaneel

Solliance heeft een eerste, succesvolle test uitgevoerd met een nieuw, dubbelzijdig en flexibel zonnepaneel op basis van dunnefilmzonnecellen. Het zonnepaneel is ontwikkeld binnen het project Rolling Solar.

Een regionaal consortium van meer dan 20 kennisinstellingen, wegbeheerders en bedrijven werkt binnen het Europese innovatieproject Rolling Solar aan de integratie van dunnefilmzonnecellen in de infrastructuur.

Geluidsschermen
Het nu ontwikkelde zonnepaneel kan in de toekomst bijvoorbeeld gebruikt worden voor geluidsschermen. ‘Om de energieopbrengst van bijvoorbeeld geluidsschermen te verbeteren, kunnen we gebruikmaken van het albedo-effect’, aldus Solliance. ‘Een groot deel van het zonlicht wordt weerkaatst door gebouwen, planten, wegen en bossen. Met dubbelzijdige zonnecellen kunnen we extra energie uit dit diffuse licht halen.’

Dubbelzijdige zonnepanelen gebruiken, naast het directe zonlicht, ook het licht dat diffuus wordt gereflecteerd door wolken en objecten. Hoewel direct zonlicht de meeste stralingsenergie heeft, wordt diffuus licht ook door zonnecelmaterialen omgezet in elektriciteit. Met dit ‘extra’ licht kan de opbrengst van zonnepanelen aanzienlijk toenemen. Dit moet uiteraard passen in de toepassing, (lichtgewicht) geluidsschermen zijn daar volgens Solliance een goed voorbeeld van.

Proof of principle
De eerste module die gemaakt is, is inmiddels buiten getest. Dat is volgens Solliance nog ver van ‘productie’, maar een functionele proof of principle die gebruikt kan worden om het productieproces, geselecteerde materialen en elektrisch ontwerp te controleren. Bovendien wordt het zonnepaneel ook indoor getest op de reguliere testapparatuur en wordt de prestatie softwarematig gesimuleerd. Dergelijke prototypen zijn ook belangrijk om deze simulaties te valideren.

In het geval van dubbelzijdige zonnepanelen zoals deze, is simulatie volgens Solliance belangrijk omdat het inzicht geeft in het elektrisch gedrag en de variaties door kleine verschillen tussen het oostelijk georiënteerde zonnepaneel en het westelijk georiënteerde zonnepaneel. En ook het gedrag tijdens het spiegelen – de omschakeling van oost naar west in de avond. ‘In deze test hebben we dit spiegelpunt getest en hoewel de details goed bestudeerd moeten worden alvorens definitieve uitspraken te kunnen doen, blijkt uit de combinatie van de simulaties, binnenmetingen en buitenmetingen dat het goed in de gewenste richting gaat’, aldus Solliance.

 

BRON: WWW.SOLARMAGAZINE.NL

Geef een reactie