De schooldakrevolutie komt op gang: ‘Duidelijkheid over uitbreiding ISDE is nu nodig’

De schooldakrevolutie komt op gang: ‘Duidelijkheid over uitbreiding ISDE is nu nodig’

Nederland telt ruim 8.300 schoolgebouwen. Meer dan 8.000 zijn geschikt voor pv op het dak, op zo’n 1.800 zijn reeds zonnepanelen geplaatst. Stichting Schooldakrevolutie wil dat de rest zo snel mogelijk volgt.

In 2028 moet de klus zijn geklaard. Het slechten van de barrières is echter niet altijd gemakkelijk, onder andere vanwege een gebrek aan aandacht en kennis, het spanningsveld tussen gemeenten en scholen en onduidelijke regelgeving.

Urgentie
Als schooldakcoach van Schooldakrevolutie concentreert Niels van der Sandt zich op het begeleiden van scholen bij het realiseren van pv. Daarbij staat het bieden van de nodige kennis en tools om tot een besluit te komen centraal. ‘Zo kijken we wat geschikte daken zijn, wat de opwekpotentie is en helpen we bij het maken van de businesscase, inclusief aanbestedings- en financieringsaspecten. De realisatie is aan de scholen zelf; Schooldakrevolutie kan, indien gewenst, onafhankelijk advies uitbrengen over geschikte uitvoerende partijen. Onze regio-ambassadeurs voeren het gesprek met de provincies en gemeenten. Ze werken bijvoorbeeld aan het vergroten van een gevoel van urgentie bij ambtenaren, bestuurders en politici. Daarnaast brengen we onze revolutie ook van onderop op gang door leerlingen te activeren middels allerhande campagnes zoals “Hey school, zeg ja”. We schaken dus op verschillende borden om alle betrokken partijen tot elkaar te laten komen.’

ISDE-regeling voor pv
Eind juni gaf minister Wiebes aan de mogelijkheid om een tijdelijke subsidiemogelijkheid voor de plaatsing van zon-pv en kleine windmolens toe te voegen aan de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE-)regeling. Dat dit de zaak van Schooldakrevolutie enorm gaat helpen, is volgens Van der Sandt duidelijk.

‘Van de totale geldstroom van scholen gaat gemiddeld slechts 8 procent naar gebouwen. De financiële middelen voor het realiseren van pv zijn schaars. Veel basisscholen zijn kleinverbruikers. Deze subsidie op de investeringskosten kan dus enorm helpen. Essentieel zijn de snelheid en de duidelijkheid in de voorwaarden. Omdat er nu onduidelijkheid is, kunnen we simpelweg niet optimaal adviseren en worden besluiten mogelijk uitgesteld, wat natuurlijk ongelofelijk zonde is, want de ISDE-regeling is een extra kans. Nog zo’n issue – doorgaans geen dealbreaker bij een besluit over pv, maar wel iets waar we veel vragen over krijgen – is de btw-teruggave op zonnepanelen. Hoewel scholen vrijgesteld zijn van btw, wordt er in de regel niet moeilijk over gedaan. Een btw-nummer aanvragen is in principe niet nodig, het zou bovendien voor allerhande fiscale complicaties zorgen. Toch is het een weeffout in de regelgeving die moet worden hersteld om onzekerheid weg te nemen. Daarnaast zien we als gevolg van recente incidenten steeds meer aandacht voor brandveiligheid en verzekeringen. Scholen willen weten aan welke eisen een pv-installatie exact moet voldoen om onverantwoorde risico’s uit te sluiten. Ook hier ligt een opgave voor de overheid, maar ook voor de solar branche en verzekeraars.’

BRON: SOLARMAGAZINE.NL

Geef een reactie